บริษัท เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค จำกัด
โทร 081-875-5220, 063-224-5775
  • th
  • ขั้นตอนการผลิต
  • ขั้นตอนการผลิต
  • ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการผลิต


ขั้นตอนการผลิต

 

การเตรียมงานก่อนบีบ
 

 

เราตั้งใจในทุกทุกชิ้นงาน เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ
 

 

เราทำงานด้วยความตั้งใจและ เอาใจใส่ทุกขั้นตอน
การตั้งค่าบีบ ฟันบีบและเครื่องบีบที่ได้มาตรฐาน

 

บีบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยช่างผู้ชำนาญ
และมีประสบการณ์ด้านอัดสายไฮดรอลิคมากว่า 14 ปี

 

ทำงานด้วยความรับผิดชอบ
 

 

ตรวจเช็คทุกระยะการทำงาน
 

 

เราทำงานอย่างมุ่งมั่น และ มีจุดหมายเพื่อเป้าหมาย
คือคุณภาพสำหรับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกเส้นหลังการบีบสาย
 

 

ตรวจสอบชิ้นงานสำเร็จหลังการทำงานทุกชิ้น
เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

 

 

รูปชิ้นงานสำเร็จที่ประกอบสายหัวแล้ว
จะผ่านการตรวจเช็ครั่วซึม
และทำความสะอาดเพื่อแพ็คจัดส่งให้ลูกค้า