บริษัท เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค จำกัด
โทร 081-875-5220, 063-224-5775
  • th
  • อุปกรณ์นิวเมติกส์
  • อุปกรณ์นิวเมติกส์
  • อุปกรณ์นิวเมติกส์

อุปกรณ์นิวเมติกส์


อุปกรณ์นิวเมติกส์

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์นิวเมติกส์ สินค้าคุณภาพ ของแท้ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฏหมายของ

อุปกรณ์นิวเมติกส์ (PNEUMATIC COMPONENT) ที่ใช้ในท่อสาขา (IN BRAND AIR PIPES)

อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบนิวเมติกส์ ที่สำคัญ คือ

ชุดกรองลมดักน้ำ ชุดบริการลมอัด F.R.L Unit หรือ FRL Combination/ Preparation unit ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพลม ที่ได้รับการลดฝุ่นและดักน้ำ ที่ออกมาจากปั๊มลม ซึ่งเต็มไปด้วยไอน้ำ และยังคงมีฝุ่นหลงเหลืออยู่ แม้จะผ่านการลดไอน้ำ และผ่านหม้อกรองลมหลัก (Main Filter) แล้วก็ตาม

· อักษรFหรือ AF มาจากคำเต็มว่า Air Filter หรือตัวกรองลมดักน้ำ ตัวกรองที่ใช้ในท่อลมสาขาก่อนเข้าเครื่องจักร สามารถกรองฝุ่นขนาดเกิน 40, 0.3 หรือ 0.01ไมครอน ให้เลือกใช้พร้อมทั้งกรองไอน้ำออกได้ สำหรับ ฟิลเตอร์ขนาดใหญ่ที่ต่อหลังปั๊มลม จะมีตะแกรงกรองขนาด 50 ไมครอน

 

· อักษรRหรือ AR มาจากคำเต็มว่า Air Regulator หรือ ตัวปรับแรงดันลม เครื่องปรับแรงดันลม อุปกรณ์ควบคุมความดันลม

 

· อักษรLหรือ AL มาจากคำเต็มว่า Air Lubricator หรือ ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เครื่องผสมน้ำมันล่อลื่น อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น

 

· ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 3 ตัวเรียง เขียนสั้นๆว่าF.R.L

 

· ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 2 ตัวเรียงกัน เขียนสั้นๆว่าFR.L

 

รูปกรองลมดักน้ำ ปรับแรงดันผสมน้ำมัน (F.R.L) แบบ 3 ตัวเรียง

 


1. ตัวกรองลมดักน้ำ อุปกรณ์กรองลมดักน้ำ (Filter, Air Filter)

1.1 ตัวกรองลมดักน้ำในท่อเมน (Main Line Air Filter)

· ตัวกรองลมดักน้ำทำหน้าที่กรองฝุ่นละออง ทำให้ลมอัดมีความสะอาดก่อนนำไปใช้งานโดยมีหลักการทำงานดังนี้

 

· เมื่อลมอัดผ่านช่อง (P1) เข้าคลีบ บังคับลม มีผลทำให้ลมเกิดการหมุนวน น้ำซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าลม จะถูกเหวี่ยงไปปะทะกับหลอดแก้ว ไหลลงสู่ด้านล่างดังรูป ลมที่ไหลผ่านช่อง (P2) จะเป็นลมที่มีความสะอาด

 

 

รูปไดอะแกรม (main-line-filter)
สัญลักษณ์


รูปตัวกรองลมดักน้ำสำหรับท่อแมนกรองได้ขนาด 40, 5 ไมครอน AIRTAC

1.2 ตัวกรองลม อุปกรณ์ลมในท่อสาขาหรือที่เครื่องจักร (Branch Line Filter, Air Filter) ทำหน้าที่กรองฝุ่นและดักไอน้ำ โดยมีตระแกรงกรองขนาด 40, 5, 0.3, 0.01 ไมครอน เพื่อให้เลือกใช้ให้เหมาะกับงาน

ตัวกรองลมดักน้ำ (Filter) สามารถเขียนย่อสั้นๆว่า "F"

 

ตัวกรองดักลมรุ่น GF600 AirTAC

โครงสร้างภายในของตัวกรองลมดักน้ำ AirTAC


รูปแสดงภายในของตัวกรองลม
สัญลักษณ์

ตัวกรองลมดักน้ำแบบมือหมุนระบายน้ำ (Manual Drain)

· เมื่อปริมาณน้ำมากขึ้น เราจะทำการหมุนมือหมุน เพื่อการระบายน้ำออก

 

ตัวกรองลมดักน้ำแบบระบายน้ำอัตโนมัติ (Auto Drain)

· เมื่อปริมาณน้ำมากขึ้น จะทำให้ลูกลอยเลื่อนขึ้น ก้านยกลิ้น เปิดทำให้ลมผ่านไปดันลูกสูบเลื่อน ซีลจะเปิดน้ำในกระบอกแก้ว ให้ไหลออก

 

2 ตัวปรับแรงดันลมตัวปรับความดันลมตัวควบคุมความดันลม Air Regulator, Regulator คือตัวปรับให้แรงดันด้านขาออกของตัวปรับแรงดันลมเป็นไปตามความต้องการใช้งานอย่างคงที่ ซึ่งโดยปรกติมักปรับอยู่ที่ประมาณ 3-5 Bar ตัวปรับแรงดันลม (Regulator) สามารถเขียนย่อๆว่า "R"

ตัวปรับแรงดันลม AirTAC รุ่น GR, AR, BR (Regulator GR, AR, BR Series)

**หมายเหตุ

1. ตัวปรับแรงลม (Air Regulator) แบบลมย้อนได้ใช้กับกรณีที่ ใช้กับงานไม่ใช่งานทั่วๆไป กล่าวคือ ลมที่ผ่านตัวปรับแรงลมไปใช้กับตัว Stopper Cylinder เป็นต้น (ปัญหาคือ Stopper Cylinder) เป็นกระบอกลมใช้กับงานเฉพาะ คือต้องการที่จะหยุด ของหนักๆที่วิ่งมาให้ช้าลงจนหยุดในระยะทางสั้นๆทำให้เกิดแรงกระทำกับลูกสูบซึ่งโดนกระแทกทำให้เกิดความดันลมที่สูงขึ้นมากดันย้อนกลับไปที่ตัวปรับแรงดันลม (Air Regulator) ซึ่งแรงดันลมที่สูงมากจะไหลผ่านตัวเช็ควาล์วจึงไม่มีแรงดันลมกระทำรุนแรงต่ออุปกรณ์ภายในของตัวปรับแรงลม เช่น ไดอะแฟม เป็นต้น

 

2. ตัวปรับแรงลมแบบลมย้อนไม่ได้ ใช้กับงานทั่วๆไปที่ไม่มีการเพิ่มของแรงดันลมขาออกมากมาย เหมือนในข้อ 1. ซึ่งถ้าการกระแทกของแรงดันลมที่เพิ่มขึ้นสูงมากจะไปทำลายไดอะแฟมให้เสียหาย ซึ่งจะสังเกตุได้จากเสียงลมรั่วผ่านไดอะแฟมที่ถูกทำลาย

 

ตัวกรองลมดักน้ำ (Filter) และตัวปรับแรงดันลม (Regulator)ในตัวเดียวกัน สามารถเขียนสั้นๆว่า FR สามารถใช้ได้เหมือนกับตัวกรองลมดักน้ำที่ต่อเรียงกับตัวปรับแรงดันลมได้เหมือนกัน แต่ประหยัดพื้นที่มากกว่า

 

 


ตัวปรับแรงดันลม (Air Regulator)

· เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมความดันออกไปใช้งาน ให้มีค่าคงที่อยู่เสมอ ถ้าความดัน (P2) ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ สปริงจะดัน แหวนรอบลิ้นวาล์ว (4) ให้ลิ้นวาล์ว (3) เปิดออก ลมจากทางลมเข้า (P1) ก็จะไหลออกมาที่ช่อง (P2) จึงทำให้ลมมีความดัน (P2) สูงขึ้นจนเท่ากับแรงดันของสปริง ลิ้นวาล์ว (3) ก็ปิดลง

 

1.3 ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น ตัวผสมน้ำมัน Air Lubricator (L)

 

 


รูปตัวผสมน้ำมัน AirLubricator

· ตัวผสมน้ำมัน Air Lubricator เป็นอุปกรณ์หน้าที่ผสมน้ำมันหล่อลื่น เข้าในระบบ เพื่อช่วยล่อลื่นชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ต่างๆ เช่น โซลินอยด์วาล์ว กระบอกลม กระบอกสูบ ที่มีการเคลื่อนที่ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

 


รูปตัวผสมน้ำมัน AirLubricator

· เมื่อมีลมอัดเข้าช่อง (A) ผ่านรูเชื่อต่อ (C) แล้วไหลผ่านช่องว่างที่มีละอองน้ำมัน (7) ซึ่งมากจากบริเวณรูน้ำมัน (8) และห้อง (D) เกิดเป็นสุญญากาศ น้ำมันจะถูกดูดขึ้นทางท่อ (3) และจะหยดลงไปในรูน้ำมัน น้ำมันจะถูกฉีดให้เป็นฝอย ไหลผ่านช่อง (B) การปรับน้ำมันล่อลื่น สามารถปรับได้ที่ช่องสกรู (4) หรือเป็นหัวสกรูใหญ่พอให้ใช้นิ้วมือหมุนปรับได้

 

 


จำหน่ายและให้บริการด้านสายท่ออ่อนสแตนเลส สายไฮดรอลิคและอุปกรณ์ อาทิเช่น สายอุตสาหกรรม, สายพาวเวอร์, สายไฮดรอลิคบีบพร้อมหัวสาย, อุปกรณ์, ข้อต่อ + หัวสาย, ข้อต่อลม รับอัดสายไฮดรอลิค สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบีบสาย เพื่อสามารถตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ประกอบการทั้งหลายที่มีเกี่ยวเนื่องกับระบบไฮดรอลิค

หมวดหมู่:
บริการอื่น ๆ
ปรับปรุงล่าสุด:
05 เมษายน 2017
อุปกรณ์นิวเมติกส์ รับอัด รับอัดสาย-จําหน่ายข้อต่อทุกชนิด รับอัดสาย จำหน่าย เครื่องวัดความดัน บริษัท เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สายพาวเวอร์พวงมาลัย

สายพาวเวอร์พวงมาลัย สามารถทำตามตัวอย่าง และดัดแปลงงาน รับประกันชิ้นงาน บริการจัดส่ง

สอบถาม
อุปกรณ์ไฮดรอลิค

ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฮดรอลิคครบวงจร ไฮดรอลิก ปั๊มไฮดรอลิค (Hydraulic Pumps), วาล์ว, กระบอกไฮโดรลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators)

สอบถาม
เกจ์วัดแรงดัน

นอกจากนี้เรายังมีบริการอื่นๆ อาทิ เช่น งานสั่งทำตามแบบ ซ่อมบำรุงกระบอกไฮดรอลิค บริการรถเครนให้เช่า

สอบถาม
จำหน่ายเครื่องอัดสายไฮดรอลิค

จำหน่ายเครื่องอัดสายไฮดรอลิค เรามีความยินดีในการบริการ และใส่ใจในคุณภาพทุกชิ้นงานต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ

สอบถาม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค

เรารับบริการรับอัดสายไฮดรอลิคทุกประเภท และรับสั่งทำงานพิเศษทุกชนิด

สอบถาม
จำหน่ายสายท่ออ่อนสแตนเลส

จำหน่ายสายท่ออ่อนสแตนเลส ราคาคุณภาพ มาตรฐาน

สอบถาม
สายใสไส้ลวด

สายใสไส้ลวด สำหรับน้ำ น้ำมัน แข็งแรง ทนต่อทุกสภาพการใช้งาน มีหลากหลายไว้ให้ท่านเลือก

สอบถาม
เครื่องประกอบหัวสายไฮดรอลิค รุ่น อัตโนมัติ

เรามีสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สอบถาม
//updateEventProduct(id)