บริษัท เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค จำกัด
โทร 081-875-5220, 063-224-5775
  • th
  • ร่วมงานกับเรา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา
 

การศึกษา : วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

คุณสมบัติ : มีความสนใจทางด้านงานช่าง มีความตั้งใจทำงาน สนใจและพร้อมเรียนรู้งาน มีความ ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และรักในงานช่าง หากมีประสบการณ์ทางด้านอัดสาย งานเชื่อม หรือ ช่างยนต์หรือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราจ้าง : ตามความสามารถและข้อตกลง

สวัสดิการ : เงินเดือน ประกันสังคม เสื้อฟอร์ม ท่องเที่ยว โบนัส

การศึกษา : วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

คุณสมบัติ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ยิ้มแย้ม รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราจ้าง : ตามความสามารถและข้อตกลง

สวัสดิการ : เงินเดือน ประกันสังคม เสื้อฟอร์ม ท่องเที่ยว โบนัส